Nationale Hoofdstructuur Leefomgeving

Nationale Hoofdstructuur Leefomgeving

Toelichting bij de kaarten Nationale Hoofdstructuur Leefomgeving op land en zee

De kaarten van de Nationale Hoofdstructuur Leefomgeving laten zien wat de op nationaal niveau structurerende elementen zijn waarvoor het Rijk verantwoording draagt (systeem- of resultaatverantwoordelijk), met andere woorden op welke elementen de keuzes in de NOVI zich richten. Op de kaarten van de Nationale Hoofdstructuur Leefomgeving staan selecties uit alle ruimtelijke elementen van de nationale belangen. Alleen die elementen zijn opgenomen die op nationale schaal ruimtelijk structurerend zijn. De kaart beschrijft de situatie nu, de keuzes uit hoofdstuk 4 zijn nog niet opgenomen.

In de Toelichting is per nationaal belang in beeld gebracht, waarvoor het Rijk verantwoordelijk is, wat de opgave en wat de huidige situatie is. 

Nationale hoofdstructuur leefomgeving

Nationale hoofdstructuur leefomgeving

 

Cookie-instellingen